Xốp đánh bóng vỏ xe 9011003 Maxshine

65.000 

  • Model: 9011003
  • Kích thước: 10x4cm / 3,93 × 1,57 inch
  • Độ dày: 2,5cm / 0,98 inch
  • Bọt đen: 3,5cm / 1,38inch.